Richebacher Narremarsch 2021

Wenn in d’r Schergaß Johrmärkt isch,
wau, wau, wau, wau, wau,
Seppli kriegsch e Weckli no,
doch jetzt muesch zum Götti goh,
hajo, hajo, hajo.

Sag er soll uf Richebach na, 
d’Fasent fangt so langsam a,
z’Richebach do isch es schön, 
e jeds muß uf de Schermärkt gehn.

Wenn in d’r Schergaß Johrmärkt isch, 
wau, wau, wau, wau, wau, 
Lenzli kriegsch e Weckli no, 
doch jetzt muesch zum Bäsli goh, 
hajo, hajo, hajo.

Saisch es macht schon alles mit, 
d’Maidli hän jetzt Narreglück, 
z’Richebach do isch es schön, 
e jeds muß uf de Schermärkt gehn.

Wenn endlig no der Johrmärkt isch, 
wau, wau, wau, wau, wau, 
tanzt d’r Seppli voller Freud, 
s’Lenzli ruft „s’isch Fasent heut“, 
hajo, hajo, hajo.

Alles strömt d’r Schergaß zue, 
nit emol e Hund het Rueh,
z’Richebach do isch es schön, 
e jeds muß uf de Schermärkt gehen.